Abdij op stelten (2023)

De paters Filibertus, Augustus, Cornelius, Willybror-dus en Gaston, leiden een gemakkelijk en rustig leven-tje in hun abdij. Wanneer op een dag pater overste plots komt te overlijden komt hierin heel wat verande-ring. Vanwege één of andere stomme regel in de statu-ten van de congregatie komt geen van allen in aanmer-king om de functie van overste in te vullen. De bis-schop besluit dan maar om iemand van buitenaf naar de abdij te sturen…
Op een ochtend in alle vroegte staat plots “moeder Prudentia “ voor de deur. Het blijkt een ijzeren, moed-willige kapnon te zijn die alles strikt volgens het boekje wil. Voor de paters begint een ware helletocht van aanpassingen en opofferingen. Het protest stijgt zien-derogen tot loontje om z’n boontje komt…of is het om-gekeerd ?
Een verhaal over nonnen, obstakels, paters en mira-kels.

 

MEDEWERKERS
DECOR  Gilbert Devreker – Freddy Dejaegher
               Michel Laurens – Wim Verstraete
               Henk Vanhove – Johan Vuylsteke
GRIME / HAARTOOI   Ann Warreyn
KLEDIJ   Christiane Vereecke
AFFICHE   Emile Dekocker
ZAALMEESTER   Gilbert Devreker 
FLUISTERDAME   Ann Warreyn
DUIVEL-DOET-AL   Yvette Lauwereyns
ILLUSTRATIES   Erlijne
KLANK EN LICHT   Lieven Willems – Johan Vuylsteke
KAARTENVERKOOP    Christiane Vereecke
INKOM   Trees Basyn – An Sanctorum – Saskja Snauwaert
KASSA   Paula Rosseel – Eric Vanhooren
PUBLICATIE – MEDIA   Eric Vanhooren

Sta met het pijltje op de foto om te pauzeren

ROLVERDELING
Christiane Vereecke – Zuster Predentia
Evelien Sibiet – Zuster Gwendolina
Wouter Stael – Pater Cornelius
Eddy Suys – Pater Gaston
Eddy Jonckheere – Pater Filibertus
Henk Vanhove – Pater Augustus
Wim Verstraete – Pater Willybrordus

Scroll naar boven