Rijp om geplukt te worden


Jenny Coucke is de bazin van een niet meer zo florerend dorpscafé. In haar wilde jaren was Jenny niet onbesproken, vooral rond de jaarlijkse dorpskermis wilde ze zich wel eens laten gaan, en ze heeft een dochter Chantal waarvan niet duidelijk is wie de vader is.

Mon Vancoillie is ambtenaar en de bijzit van Jenny. Hij heeft haar kunnen verzoenen met een rustiger leven, al heeft zijn niet te versmaden ambtenarenwedde daar ongetwijfeld aan mee geholpen.

Jenny en Mon hebben een “rustige” relatie. Ze zijn al vele jaren samen en Mon heeft stilzwijgend de rol van vader van Chantal op zich genomen.

Mémé, de inwonende moeder van Jenny, is hoog dement en komt te pas en te onpas de gesprekken verstoren.

Ondertussen is het weer zover. Het is kermis in het dorp en naar jaarlijkse gewoonte gaat er een optreden door in de tent vlak naast het café. De voorzitter van het feestcomité, Antoine van Wilderode neemt zoals steeds de algehele organisatie van het kermisgebeuren

op zich, hierbij geholpen door Rik ‘van den elektriek’ een immer benevelde gepensioneerde elektricien.

Ivo, de zoon van Antoine, wil charmezanger worden, maar zingen kan hij niet echt. Zoals elk jaar wil hij optreden op de jaarlijkse kermis, maar vader Antoine ziet dit helemaal niet zitten. Antoine heeft immers de grote vedette (?) Eddy Winterland geboekt.

Tante Linda, zus van Antoine, steunt Ivo in zijn muzikale ambities, want zij heeft Ivo opgevoed toen haar schoonzus, de ex van Antoine, er vanonder muisde met een camionchauffeur…


 

Copyright  © All Rights Reserved